Základná škola J.Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce

Základná škola J.Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce

Zo života školy
Hlavná stránka ZŠ
História našej školy
Ján Lipský
Zameranie školy
Školské fórum
Comenius
Fotogaléria
Info
Kontakt
Orgány školy
Dokumenty školy
Naši učitelia
Naši žiaci
Známky a dochádzka
Rozvrhy
Výchovné poradenstvo
Špeciálny pedagóg
Testovanie deviatakov
Krúžky
Zelená skola
Školský klub
Školský časopis
Školská jedáleň
Všetky články školy
Povinné zverejňovanie
Formuláre a žiadosti
Web odkazy
Obec Trenčianske Stankovce
Materská škola
Prihlásenie

Zabudnuté heslo
Štatistiky servera
OS: Linux a
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.0.92-log
Čas: 11:32
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Členov: 6
Reportov: 357
Odkazov: 0
Prístupov: 4165721
Archív
Kto je tu
13 hostia
Administrácia
Administrácia

 

 Práve prezeráte Hlavná stránka ZŠ
 
Prázdniny bez obáv a starostí
Napísal Zdenka Baková   
Tuesday, 01 July 2014
prazdniny2.gif

Milí rodičia, milí priatelia,

        radi by sme sa Vám prihovorili pred letnými prázdninami. Máme spoločný cieľ. Ide nám o to, aby sa všetky naše deti mohli zdravé a živé vracať domov. Blížia sa dvojmesačné prázdniny, čas radosti detí a čas spoločných dovoleniek. Pre deti ale  prázdniny predstavujú veľké riziko úrazu.
        V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie približne 100 detí a mladistvých do 19 rokov,  1 000 detí a mladistvých sa zraní tak, že majú trvalé následky, 10 000 detí je hospitalizovaných a celkovo sa zraní 150 000 detí. Na Slovensku je ročne viac ako 1 000 otráv detí a niekoľko z nich končí aj smrťou.
        Vychádzajúc z tejto nelichotivej štatistiky chceme Vašu pozornosť upriamiť na hlavné prázdninové riziká a možnosti, ako predísť alebo aspoň znížiť úrazovosť detí.
         Na vysokej úrazovosti detí sa podieľa nemalou mierou cestná premávka.

prazdniny8.gif

dopravné nehody predstavujú  21% podiel v úrazovosti detí

   

dieťa chodec

   

Naučte Vaše dieťa správne prechádzať cez cestu, chodiť po ľavej strane cesty, pokiaľ chodník nie je súčasťou cesty.Počas zníženej viditeľnosti zabezpečte, aby dieťa malo na sebe  reflexné bezpečnostné prvky.

Veďte deti k tomu, aby sa nehrali na ceste alebo v jej blízkosti, v blízkosti železničnej trate, vodných tokov a plôch.

dieťa cyklista

Cyklistické prilby až v 80% zamedzujú smrteľným úrazom cyklistov. Zabezpečte, aby Vaše dieťa nosilo pri bicyklovaní vždy cyklistickú prilbu - prilba musí presne obopínať hlavu a byť pevne upnutá.
Pri jazde na kolieskových korčuliach alebo skateboarde treba vždy okrem prilby používať aj chrániče kolien, lakťov a rukavice.
Pravidelne kontrolujte technický stav bicykla.
Deti nech sa bicyklujú mimo hlavných ciest.
Učte dieťa ovládať a dodržiava pravidlá cestnej premávky.

dieťa v motorovom vozidle

Správne použitý bezpečnostný pás znižuje riziko usmrtenia až o 61%.
Každé dieťa do výšky 150 cm a do hmotnosti 36 kg musí byť umiestnené v certifikovanej detskej sedačke. Ak prevyšuje túto hranicu, musí byť pripútané bezpečnostným pásom.
Najčastejšia príčina smrteľných úrazov detí vo vozidle je neprimeraná rýchlosť, najmä na mokrej vozovke - jazdite preto zodpovedne a opatrne!

rodič motorista

Ak zaregistrujete hrajúce sa deti na ceste alebo v jej blízkosti, preventívne znížte rýchlosť svojho vozidla, prípadne dajte o sebe vedieť krátkym aspoň dvojitým zatrúbením.
Reakčný čas dieťaťa do veku 12 rokov je až 2-násobný oproti dospelej osobe a ich správanie je impulzívne, nevedia správne vyhodnotiť dopravnú situáciu. 
Dieťa na bicykli alebo na kolieskových korčuliach obchádzajte so zvýšenou opatrnosťou, s odstupom minimálne dva metre a pomaly.

prazdniny5.gif

úrazy v domácnosti predstavujú 36% podiel v úrazovosti detí 

   

Zabezpečte si preto bezpečný domov a bezpečné prostredie pre dieťa.
Nenechávajte deti samotné doma, je to veľmi nebezpečné - počas Vašej neprítomnosti dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k deťom. 
Pri menších deťoch dbajte na prevenciu pred pádmi,  popáleninami
(dbajte na prevenciu popálenín aj pri grilovaní v prírode), obareninami,
úrazom elektrickým prúdom a otravami.
Pri otrave vždy konzultujte poskytnutie predlekárskej prvej pomoci na tel. čísle 155, prípadne na 24-hodinovej pohotovostnej linke Národného toxikologického informačného centra

 www.ntic.sk  02/5477 4166 alebo 0911 166 066

Mimo dosah detí držte zápalky, lieky, chemické a horľavé látky, ostré,
prípadne malé predmety, pokiaľ doma máte menšie deti.

prazdniny7.gif

športové aktivity predstavujú 23% podiel v úrazovosti detí

   

šport
v prírode

  

Pri všetkých športových aktivitách nepodceňujte ich špecifické riziká.
Do hôr patrí pevná obuv, pršiplášť a náhradné oblečenie.
Nepreceňujte svoje sily a schopnosti, dbajte, aby deti rešpektovali prírodu a všetko, čo je v nej. 
Naučte deti rozoznávať búrkové mraky a  ako sa správať počas búrky. 
Dbajte na pitný režim, pri pohybových aktivitách deti potrebujú oveľa viac tekutín ako dospelí.

pobyt pri vode

Deti bez Vášho dozoru nikdy nesmú byť pri vode. Až 80% detí sa utopí pri dozore svojich rodičov alebo blízkych. Aj krátke rozptýlenie dospelého (čítanie knihy, rozhovor, telefonovanie, jedenie, ...), pri ktorom stratíte očný kontakt s dieťaťom, môže zapríčiniť utopenie dieťaťa. Preto buďte VŽDY pri kúpajúcom dieťati a neustále ho opticky sledujte. Myslite na to, že breh môže byť náhle prudký, tečúca voda je zradná, presne ako more.
Dbajte, aby deti do neznámej vody nikdy neskákali šípku hlavou - mohli by si spôsobiť úraz hlavy, poškodiť krčnú chrbticu.
Dbajte, aby dieťa neplávalo hneď po jedle a nešlo do vody rozhorúčené.
Nenechajte dieťa plávať samé, plávajte s ním popri brehu.
Pri člnkovaní vždy používajte záchrannú vestu.
Veľký nárast utopení malých detí spôsobuje veľký nárast domácich bazénov. V niektorých krajinách je povinné oplotenie domácich bazénov.

nové prostredie

Na deti číhajú nové nástrahy a riziká spôsobené zmenou prostredia, napríklad prázdniny u starých rodičov na dedine.
Dieťa v novom prostredí nepozná riziká, preto dochádza k zvýšenému počtu úrazov.
Najčastejšie úrazy sú pády.
Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo.

        V logickom myslení, postrehu, sústredení a predvídaní nebezpečenstva sa deti k schopnostiam dospelých blížia až po 12-tom roku života, preto bezpodmienečne vedľa seba musia mať  zodpovednú dospelú osobu, najlepšie svojho rodiča. Poznanie rizík a ich eliminácia je kľúčovým faktorom prevencie.
        Overte si, či Vaše dieťa vie zatelefonovať na tiesňovú linku v prípade núdze a vie, čo má povedať operátorovi. Zopakujte si poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a naučte ju aj svoje deti. Všetky dôležité informácie z oblasti prevencie úrazov detí nájdete na webstránke  

www.zachranari.sk

        Súčasne Vás chceme informovať o možnosti objednávania si detského záchranárskeho časopisu Mladý záchranár ( na titulnej stránke www.mladyzachranar.sk je ukážka prvého čísla časopisu).
        Žiaden rodič nie je schopný chrániť dieťa na sto percent pred úrazom. Preto nebuďme ľahostajní ani k cudzím deťom a dávajme na ne pozor spoločne, veď sú to naše deti, ktoré my dospelí musíme chrániť.
         Ďakujeme za Vašu pozornosť a želáme Vám všetko dobré a Vašim deťom krásne a bezpečné prázdniny!
 

(Použitý zdroj: www.zachranari.sk)
 
 
Hore
 
 
 
Flash Module 2%
Najnovšie správy
Najčítanejšie správy
Ankety
Ktorá rubrika je na stránkach školy pre teba najzaujímavejšia?
 
Zažil si už na vlastnej koži šikanovanie?
 
Používaš v škole ťaháky?
 
Akú hudbu počúvaš najradšej?
 
Náhodný obrázok z galérie
 
 

 

Redakčný systém Joomla Open Source - Úprava Template Ľubomír Struhár správca servera obce Trenč.Stankovce a správca školskej PC siete